uitbreiding machinefabriek

Opdrachtgever:

Ravo

Plaats:

Alkmaar

Projectdetails:

In Alkmaar hebben wij op de Otterkoog 1 de uitbreiding van de bestaande fabriek gerealiseerd.


Dit moest in goede samenspraak om het productieproces zo min mogelijk te verstoren, grote uitdaging hierbij was dat alle in en uitvoer via de uitbreiding liep. Om dit een goede doorgang te laten vinden zijn veel werzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Ook voor dit project hebben wij de opdrachtgever al bij de ontwerpfase het verdere werk uit handen genomen, te weten tekeningen, berekeningen, vergunningen en realisatie.

Melo Bouw BV
Rijksstraatweg 199
1969 LG Heemskerk
T: 0251 - 314 625
E: info@melobouw.nl